"Güven depoluyoruz..."

Gizlilik Politikası

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

COBİN LOJİSTİK MAKİNA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerinizin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlar kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine büyük önem vermekteyiz. Bu nedenle sizleri şirketimize ait https://www.cobinlojistik.com/ adlı web sitemizi ziyaret ettiğinizde kullanılan çerezler (cookies) ile web sitemizde yer alan iletişim bağlantısını kullanarak tarafımıza ilettiğiniz kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında bilgilendirmek isteriz.

1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi

Bu kapsamdaşirketimiz web sitesinde yer alan iletişim numaramız ve e-posta adresimiz üzerinden tarafımıza iletmiş olduğunuz ad soyad, telefon numarası, e-posta adresi ve talep şikayet bilgisi gibi kendi inisiyatifinizi kullanarak aktarmış olduğunuz kişisel verileriniz, şirketimiz müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin yönetimi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ticari ilişkinin devamı, ürünlerimizin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla 6698 sayılı KVKK m.5 çerçevesinde bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması, ve meşru menfaati için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

Yukarıdakilere ek olarak şirket web sitesini ziyaret ettiğinizde, kullanılmakta olan ve güvenirliği genel kabul gören üçüncü kişilere ait çerez (cookies) uygulamalarından Google Analytics ile dolaylı olarak toplanan verileriniz, web sitemizi iyileştirmek, web sitemizi ziyaretçilerin ihtiyaçlarına göre şekillendirmek ve hizmetlerimizi geliştirmek, tanıtım ve pazarlamaya yönelik meşru menfaatlerimiz gereği anonim olarak işlenebilmektedir.

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Kişisel verileriniz tarafımızla iletişim numaramız üzerinden ve internet sitemizde yer alan e-posta adresimiz üzerinden tarafımıza ilettiğiniz e-postalar aracılığıyla bizzat kendinizden ve web sitemizi ziyaret ettiğinizde kullanılan çerez (cookies) uygulamaları ile toplanmaktadır.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

COBİN LOJİSTİK MAKİNA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, bu amaçlarla toplanan kişisel verilerinizi sadece kendi bünyesinde işlemekte, yasal zorunlulukların getireceği herhangi bir sebep dışında herhangi bir üçüncü kişi/kuruma aktarmamaktadır. Kişisel verileriniz talep edilmesi halinde hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği kanunen yetkili Kamu ve Özel Kurumlar, adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarabilecektir.

4. Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Haklarınız

Veri sahibi olarak sizler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.11. ve ilgili mevzuatlar uyarınca COBİN LOJİSTİK MAKİNA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ ne başvurarak:

  • – Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • – Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • – Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • – Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • – Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • – Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • – Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerinizin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • – İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • – Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi nedeniyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi kimliğinizi tespit edebilecek bilgi ve belgelerle birlikte https://www.cobinlojistik.com/ adresindeki ‘’Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formunu’’ doldurup imzalayarak şahsen başvuru yaparak veya başvuru formunda yer alan info@cobinlojistik.com adresimize mail atarak iletebilirsiniz. Şirketimiz en kısa sürede ve her hâlükârda en geç otuz gün içerisinde başvurunuzu ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak işlemin ayrıca bir ücret gerektirmesi halinde Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir.

Detaylı bilgi için https://www.cobinlojistik.com/ adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması Politikamızı inceleyebilirsiniz.